สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - Thailand Management Association ( TMA )

ที่อยู่ : 276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ. รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

1. จรินรัตน์ ดีสวัสดิ์ 02-319-7677 ต่อ 274, Email: jarinrat@tma.or.th

2. ภควดี ตุ้ยกำเนิด 02-319-7677 ต่อ 273, Email: pakkawadee@tma.or.th

โทรสาร : 02-319-5666, 02-718-6144